Eğitim

Created with Sketch.

Bizler profesyonel eğitimciler ve tecrübeli denetçiler olarak sizlere verilen eğitimler ile standartları yorumlamayı ve firmanızdaki süreçler hakkında modellemeler kurgulamayı ve sistemlerinizi kendi emeğiniz ile kurma becerisini size kazandırmayı hedefliyoruz.

Bu odakta verdiğimiz eğitimlerimizi, eğitim takviminde duyuruyoruz. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerimiz genel katılıma açık veya firma çalışanlarınıza özel, firma içi eğitim olarak açılabilmektedir. Ve yine sizden gelen talepler doğrultusunda eğitimler yüz yüze ya da online olarak yapılabilmektedir.

Eğitim taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak, telefon veya e-mail ile bizlere iletebilirsiniz.

Eğitimlerimizde sizler ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

Eğitimin İçeriği

 • Standart gereklilikleri
 • Standarttaki değişiklikler ve bunların nasıl ele alınacağı
 • Standart Protokolündeki değişiklikler

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Denetim Tipleri
 • Denetim Protokolü
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
 • Standardın Gereklilikleri
 • Üst Yönetimin Taahhüdü
 • Gıda Güvenliği Planı – HACCP
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
 • Tesis Standartları
 • Ürün Kontrolü
 • Proses Kontrol
 • Personel
 • Yüksek Risk, Yüksek Dikkat ve Ortam Koşullarında Yüksek Dikkat Üretim Risk Alanları
 • Ticari Ürünler
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün  (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Denetim Tipleri
 • Denetim Protokolü
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
 • Standardın Gereklilikleri
 • Yönetim ve Taahhüt
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
 • Kaynak Yönetimi
 • Operasyonel Proses
 • Ölçümler, Analizler
 • Gıda Savunma Planı
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği
• Standardın Tarihçesi ve Yapısı
• Denetim Tipleri
• Denetim Protokolü
• Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
• Standardın Gereklilikleri
ISO 2200:2018 Standardı
ISO 22002-1 Ön Koşul Programları
FSSC 22000 Ek Şartlar
Paydaşlar Listesi
• Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
Eğitimin Süresi
2 gün (09:00-17:30)
Eğitim Uygulaması
Sanal Sınıf
Sınav ve Sertifika
Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.
Sınav yoktur.Eğitimin İçeriği
• Standardın Tarihçesi ve Yapısı
• Denetim Tipleri
• Denetim Protokolü
• Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
• Standardın Gereklilikleri
ISO 2200:2018 Standardı
ISO 22002-1 Ön Koşul Programları
FSSC 22000 Ek Şartlar
Paydaşlar Listesi
• Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
Eğitimin Süresi
2 gün (09:00-17:30)
Eğitim Uygulaması
Sanal Sınıf
Sınav ve Sertifika
Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.
Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Sınav yoktur.

Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (İSG Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Tehlike Tanımlaması ve İSG Risk Analizi
 • Yasal ve Diğer Şartların Belirlenmesi
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Gıda Güvenliği Yaklaşımı-HACCP Sistemi
 • İzlenebilirlik Sistemi
 • Ön Gereklilik Programları
 • Tehlike Analizi (Tehlikelerin Tanımlanması ve Değerlendirmesi)
 • Acil Durum Yönetimi
 • Doğrulama Faaliyeti ve Sonuçlarının Analizi
 • Geri Çekme / Geri Çağırma
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Çevre Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Çevre Boyut-Etki Analizi
 • Uygunluk Yükümlülükleri-Yasal Gereklilikler
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Çevre Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Çevre Boyut-Etki Analizi
 • Uygunluk Yükümlülükleri-Yasal Gereklilikler
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (İSG Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Tehlike Tanımlaması ve İSG Risk Analizi
 • Yasal ve Diğer Şartların Belirlenmesi
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (İSG Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Tehlike Tanımlaması ve İSG Risk Analizi
 • Yasal ve Diğer Şartların Belirlenmesi
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Risk Temelli Düşünce (İSG-Çevre Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Çevre Boyut-Etki Analizi
 • Tehlike Tanımlaması ve İSG Risk Analizi
 • Uygunluk Yükümlülükleri-Yasal ve Diğer Şartlar
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standart Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

3 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • Risk Temelli Düşünce (Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Risk Temelli Düşünce (İSG-Çevre Yönetim Sistemi Risk ve Fırsat Yaklaşımı)
 • Süreç Yaklaşımı
 • PUKÖ Döngüsü
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Çevre Boyut-Etki Analizi
 • Tehlike Tanımlaması ve İSG Risk Analizi
 • Uygunluk Yükümlülükleri-Yasal ve Diğer Şartlar
 • Uygunluğun Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Standart Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Denetimin Tanımı, Amaçları, Tipleri, Prensipleri
 • Denetim Aşamaları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Takibi
 • Denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması için kilit konular
 • Denetçi Özellikleri
 • Denetim Sonrası Faaliyetler ve Belgelendirme Süreci
 • Sınav

Eğitimin Süresi

4 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar, uygunsuzluk vaka örnekleri, denetim uygulaması

Sınav ve Sertifika

Sınav mevcuttur.

Geçme notu 70 puanın üstünde olan katılımcılara Başarı Sertifikası, 70 puanın altında olan katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Müşteri Şikâyeti Yönetimi
 • Terimler ve Tanımlar
 • Kılavuzluk Prensipleri
 • Şikâyetleri Ele Alma Çerçevesi
 • Şikâyetleri Ele Alma Prosesi
 • Sistemin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
 • Standart Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Tarihçesi ve Yapısı
 • GMP Tanımı ve Gereklilikleri
 • GMP Yönetimi
 • Şikâyetler ve Geri Çağırma
 • Standart Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Yapısı ve
 • Risk Yaklaşımının Anlaşılması
 • Risk Yönetimi ve Prensipleri
 • Risk Değerleme Teknikleri
 • Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Risk Yönetim Prosesi
 • Standart Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Standardın Yapısı
 • Helal Ürün Güvenliği Yönetim Sistemi Genel Şartları
 • Gıda Güvenliği Yaklaşımı-HACCP Sistemi
 • İzlenebilirlik Sistemi
 • Ön Gereklilik Programları
 • Tehlike Analizi (Tehlikelerin Tanımlanması ve Değerlendirmesi)
 • Acil Durum Yönetimi
 • Doğrulama Faaliyeti ve Sonuçlarının Analizi
 • Geri Çekme / Geri Çağırma
 • Standardın Gereklilikleri (Tüm Maddeler)
 • Belgelendirme Süreci

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Tanımlar ve Kavramlar
 • PUKÖ Döngüsü
 • Süreç Yaklaşımı
 • Süreçlerin Tanımlanması
 • Süreçlerin Dokümantasyonu
 • Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İyileştirilmesi

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Risk Yaklaşımının Anlaşılması
 • Risk Yönetimi ve Prensipleri
 • Risk Değerleme Teknikleri
 • Risk Yönetimi Çerçevesi
 • Risk Yönetim Prosesi
 • Risk Yönetiminin İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Grup çalışması, örnek uygulamalar

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • HACCP Tanımı ve Tarihçesi
 • HACCP ile İlgili Yasal Gereklilikler
 • Ön Koşul Programları
 • Codex Alimentarius –HACCP Sistemi Prensipleri ve Basamakları
 • HACCP Ekibinin Oluşturulması
 • Ürünün Tanımlanması
 • Ürünün Amaçlanan Kullanımının Tanımlanması
 • Proses Akış Şemasının Oluşturulması
 • Proses Akış Şemasının Yerinde Doğrulanması
 • Tehlikelerin Belirlenmesi ve Tehlike Analizi Oluşturma
 • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Kritik Kontrol Noktaları için Kritik Limitlerin Belirlenmesi
 • Her bir KKN için İzleme Sistemi Oluşturulması
 • Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi
 • Doğrulama Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • Dokümantasyonun Oluşturulması ve Kayıtların Tutulması
 • HACCP Sistemi Uygulama Örnekleri
 • Grup Çalışmaları

 

Eğitimin Süresi

2 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda sınav yapılır. 70 puan ve üzeri alan katılımcılara başarı sertifikası; 70 puan altında alan katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Güvenliği Kültürü Tanımı
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri içinde Gıda Güvenliği Kültürü
 • Gıda Güvenliği Kültürü Mükemmellik Modülü
 • Gıda Güvenliği Kültürü Planı Oluşturma

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Savunmanın Tanımı
 • Bulaşan Tipleri ve Geçmişte Kasıtlı Kontaminasyon Amacıyla Kullanılmış Ajanlar
 • Gıda Savunmanın GFSI Onaylı Standartlar İçindeki Yeri
 • Gıda Savunma ile İlgili Yasal Gereklilikler
 • FSMA (Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası)
 • Gıda Güvenliği, Gıda Tağşişi ve Gıda Savunma Arasındaki Farklar
 • HACCP, TACCP, VACCP Tanımları
 • Gıda Savunma Tehdit Risk Değerlendirme (TACCP) Metodolojisi
 • FDA Gıda Savunma Programı (Food Defense Builder/vers.2)
 • İş Sürekliliği Planı
 • Gıda Savunma İle İlgili Hazırlanması Gereken Doküman ve Kayıtlar
 • Örnek Uygulamalar
 • Grup Çalışması

 

Eğitimin Süresi

1 gün  (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Sahteciliğinin Tanımı
 • Sahtecilik Türleri
 • Sahtecilik Örnekleri
 • Gıda Sahteciliği ve Tağşiş/Zafiyet Risk Değerlendirme Metotları
 • Örnek Uygulamalar
 • Grup Çalışması

 

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Çevresel İzleme Programının Tanımı ve Amacı
 • GFSI Onaylı Standartlar içinde Çevresel İzleme
 • Çevresel İzleme Programı Oluşturma Adımları
 • Çevresel İzleme Risk Değerlendirmesi
 • Patojen ve İndikatör Mikroorganizmalar
 • Numune Alma Sıklığı ve Metodu
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Çevresel İzleme Programının Gözden Geçirilmesi
 • Uygulama Örnekleri

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Alerjisi Tanımı
 • Alerjen Yönetiminin GFSI Onaylı Standartlar İçindeki Yeri
 • Farklı Ülkelerin Yasal Yönetmeliklerine Göre Alerjen Gıdalar
 • Türk Gıda Kodeksi-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Alerjen Bildirimi ile ilgili Yasal Şartlar
 • Gluten ile ilgili Yasal Şartlar
 • Alerjen Yönetimi Risk Değerlendirme Basamakları
 • Alerjen Kalıntı Test Metotları
 • Temizlik Programının Geçerli Kılınması ve Doğrulanması

Eğitimin Süresi

1 gün (09:00-17:30)

Eğitim Uygulaması

Sanal Sınıf

Sınav ve Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilir.

Sınav yoktur.

Geçiş İçeriği

Eğitim Talep Formu

Contact Form Demo (#6) (#7)